top of page

Casussen

Casus 1 - digitale ketensamenwerking 
 

Binnen het justitiële werkveld wordt heel veel informatie tussen partijen uitgewisseld. VLAK management heeft met een pragmatische aanpak een oplossing weten neer te zetten die het mogelijk maakt dat nu 5 partijen die voorheen alles op papier met elkaar deelden, nu via een OwnCloud applicatie dit voortaan digitaal met elkaar delen en online documenten kunnen bewerken. Met deze stap op weg naar digitaal samenwerken raken dossiers niet langer kwijt en is transparantie in de besluitvorming veel beter geborgd.

Casus 2 - Vastgoed professioneel beheerd
 

Na een aanbesteding moest een vastgoedbeheersysteem geïmplementeerd worden binnen een gemeente. De inrichting maar ook de werkprocessen rondom deze applicatie, vroegen om een professionele begeleiding. Samen met de medewerkers van de afdeling en de applicatieconsultant, zijn goede stappen gezet op weg naar een professioneel beheerde vastgoedportefeuille.

Casus 3 - Planning & Controlcyclus beter in de grip

De jaarlijkse planning & controlcyclus bij een provincie, waarbij allerhande formele stuur- en verantwoordingsdocumenten moeten worden vervaardigd, vroeg om een implementatie van de functioneel sterk verbeterde software. Met het in huis halen van deze software ontstond de vraag hoe deze software het beste ingericht en geïmplementeerd kon worden. Onder leiding van Vlak management consultancy, is daar samen met diverse stakeholders binnen de organisatie invulling aan gegeven.

Casus 4 - Outputmanagement

Voor een van Nederlands grootste verzekeraars is leiding gegeven aan een groot en complex programma voor het ontwerp, de bouw en implementatie van hun multi-channel outputmanagement strategie.

bottom of page