top of page

Wat ons onderscheid

De wereld waarin wij opereren wordt alsmaar digitaler en complexer. Grenzen tussen organisaties vervagen en vereist dat zij gebruikmaken van nieuwe technologische hulpmiddelen die nieuwe samenwerkingsvormen mogelijk maakt. Deze mogelijkheden zijn van grote invloed op de mensen en de processen in deze organisaties. De kunst is om al die ICT-faciliteiten zodanig aan te wenden dat processen beter gaan verlopen,

Visie

maar ook dat de mensen in deze processen zich niet bedreigt voelen maar juist geholpen. Met een toenemende berg aan digitaal beschikbare informatie, is het op een juiste wijze van filteren en presenteren van die informatie aan deze mensen binnen hun functie, zodat zij in staat zijn om sneller en betere beslissingen te kunnen nemen.

"Ik denk dat er in de toekomst nog veel meer blijft veranderen, daar ben ik samen met mijn team klaar voor."

De missie van VLAK management consultancy is om organisaties te helpen bij deze digitale transformaties. Vanuit een integrale benadering (proces, mens, ICT en informatie) vertalen wij samen met de mensen uit uw organisatie, dit naar passende, praktische oplossingsrichtingen en begeleiden hen tijdens deze transformatie.

 

Om dit goed te kunnen doen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

Vlak mc

"Door onze professionele houding, materiekennis en martkennis werken wij hard aan oplossingen."

Missie

Wij pretenderen niet overal verstand van te hebben, maar wij zijn goed in informatielogistiek. Hieronder verstaan wij zaakgericht werken, ketensamenwerking, documentmanagement, archivering en procesmanagement. Wij streven er continu naar om onze kennis(bronnen) actueel te houden op het gebied van ICT-mogelijkheden, proces- en besturingsconcepten alsook wet- & regelgeving.

Al onze mensen beheersen een vak waarin zij getraind zijn (diploma’s of certificaten), maken gebruik van bewezen methodieken en hebben (daarmee) de nodige ervaringen opgedaan bij diverse klanten. Wij beschikken over adviseurs, projectleiders en veranderspecialisten. Zowel jonge alsook ervaren professionals hebben binnen onze organisatie een sparringpartner, die tijdens de uitvoer van een opdracht meekijkt en geraadpleegd kan worden.

Elke markt en daarbinnen de opererende organisaties, kent zijn eigen dynamiek en karakteristieken. Daarom hebben wij ons toegelegd op twee marktsegmenten: overheid en zakelijke dienstverlening. Onze mensen ‘spreken’ uw taal en snappen wat de vraagstukken zijn die in uw marktsegment spelen.

bottom of page